ƏL KAFİRUN SURƏSİ

Bu şəkil “Əl Kafirun” surəsinin ifasının səs dalğalarından yaradılmışdır. Quran Qarisi: Mişari bin Rəşid Al-Afasi..


  • 40 ₼


Mövcud seçimlər