Hər bir insanın barmaq izinin dünyada tək ona aid olduğunu bir çoxumuz bilirik. Dünya üzərində tək bizə məxsus olan bu özəllik ilə məkanınızda fərqli bir iz buraxa bilərsiniz.